Wijnadviesbureau Claudia van Dongen

Algemene voorwaarden


* Inschrijving voor een wijncursus of workshop geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website of via een email naar info@wijnpassie.nl . Zodra uw inschrijving door ons bevestigd is, is deze definitief.

* Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

* Bij annulering van de inschrijving voor de cursus, wordt het betaalde bedrag alleen teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld, uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.

* Bij annulering wordt ten alle tijden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt 50% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

* Mocht de cursus wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.

* De cursist wordt bij ziekte of bij ernstige zaken in de gelegenheid gesteld de cursus of een deel van de cursus op een ander tijdstip (binnen 8 maanden) bij een zelfde of vergelijkbare cursus in te halen na overleg met de docent. Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan.

* Tot 3 weken voor aanvang van de cursus behouden wij ons het recht voor om wijzigingen door te voeren m.b.t. de cursusdata.

* De docent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles. Het neerleggen van een mobiele telefoon op de cursustafel is op eigen risico van de cursist.

* Met nadruk is de docent niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusles. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

* De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.

* U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden bij inschrijving.


Share our website

Like Wijnadviesbureau Claudia van Dongen

Quicklinks

Facebook

Nieuwsbrief